~$/ دختـــــــرونـہ هاے خـــــــاص \$~

خوش اومدید

سلام دوستان.به وبلاگم خوش اومدید

خب اینجا مطالب و عکس های عاشقانه و غمگین و فاز سنگین و
دخترونه و کلا همه چی گذاشته میشه...


امیدوارم خوشتون بیاد


راستی خوشحال میشم نظر بزارید


با تبادل لینک هم موافقم


کپی با ذکر منبع مجازه


خوش باشید...


تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 06:20 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻻﯾــڪ ڪــﺮﺩنـﺪ


#ﺩَﺭﺩﻫـــﺎیَمـــــ# ﺭآ لآﯾـ ـ ـ ــڪ ڪـَــــﺮﺩَﻧــــﺪ✔ 
ﻭَ ﮔُﻔـــــﺘَﻨﺪ ~ﺯﯾــــﺒـــآ~ ﺑــــــﻮد...
ﻧِﻤﯿﺪﺍﻧِﺴــتَمــــــ ﻣَﮕـَــﺮ  ﺩَﺭﺩ هَمـــــ ﺯﯾﺒــــــآ ﻣﯿــــــﺸَﻮَﺩ...؟؟؟ 
ﺁﻫـــــآے $ﺁﺩمــــهآے مَجــآﺯے $...
ﻧِﻮِﺷــــﺘﻪ ﻫـــآﯾــَمـــــ  ﺩَستـــــ ﺧـﻮﺩَمــــــ ﻧﯿﺴـتـــــــ
ﺩِلَمـ ـ ـ ــ ﻣﯿﻨﻮﯾــــــــﺴَﺪ   ﻭَ ﻣَـــــ!ــــــڹ..
ﻓَﻘَﻂ ﻧِـ ـ ـ ـــﮕﺎﻩ ﻣـــے ﮐُﻨَــــﻢ 
ﻭَ ﺣَــــﺴــــﺮَﺕ ﻣــــیﺧُــــﻮﺭَﻡ ﺑـــــہ ﻋُــــﺒﻮﺭ ﺭﻭﺯﻫــــــــﺎﯾَﻢ...
ﻭَ ﺩَﻏــــــــﺪَﻏﻪ ﻫــــــــﺎے َﻓَـــــــﺮﺍﻣــــــﻮﺵ ﺷُــــــــﺪﻩ ﺍﻡ … 
ﺷــــــــﺎﯾـــﺪ ..ﺁﺭﺍﻡ.. ﺗَــﺮ ﻣــــــے ﺷُـــــﺪَﻡ  
ﺍَﮔَــــــﺮ ﻣﯿــــﻔَﻬـــﻤـــﯿﺪے … 
    @ﺣَﺮﻓـــــــﻬـــــــﺎﯾَـــــــﻢ@    
ﺑﻪ ﻫـَــﻤــــﯿـــڹ ﺭﺍﺣَﺘـــــــے ڪِـہ مے ﺧــــﻮﺍﻧــــے  
ﻧِـــﻮِﺷــــتـہ ﻧَﺸُــــــــﺪﻩَﺍﻧـــــــﺪ …


تاریخ : پنجشنبه 23 اسفند 1397 | 01:44 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | نظرات

من مغرورمــــــ
ببیـــنـ !!! با تواَمـــ
 ×غُــــــــرورمو× اَز سر راه نَچیدم که هر وقت خواستی ×خوردش× کنیـــ
×غُـــــــــرور× مَـــنــ اگهـ بشکنهـ با ×تیکهـ تیکهــ× هاشـ....
×شاهرگــ× زندگیتو میزنم بَچهـــ●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●
بِهمـــ میگنـــ مَغـــ×ــروری...هِــــــــــهــ... 
 نِمیـבوننــ ڪهــ منــ اَهلـــ ڪِثــا؋ـتــ ڪارے باهاشونــ نیستمــ...××


●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●
مَــــنـــــــ... 
 یڪم مَغـــرورَمـــ...×
 یڪم رٌڪَــــمـــ...× 
 یڪم غٌـــــבمـــ...× 
 یڪم تٌخـــسَمـــ...× 
 یڪم سَگَــــمـــ...× 
 یڪم بے اَعصابمــ...× 
 یڪم بَـב حَر؋ـمــ...× 
 یڪم ناراحتمــــ...× 
 امّا هر چیَمـــ...× 
 مِثل بعضیا لاشـــ×ــــے نیستمـــ...×
●▬▬▬▬๑غــــــرور๑▬▬▬▬▬●
 مُحڪمـ تر از آنمـ ڪهـ براے تَنها نبوבنـــ... 
 آنچهـ را ڪهـ اِسمشـ غُــــرور نهاבمــ... 
 برایتـ بهـ زَمینـ بڪوبمــ...●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●
بُگذار بگوینـב خسیسـ و مَغـــرور... 
 مَــــــــنــــــ... 
 " בوستَت בارمـــ " هایمـ را برایــ ڪسے ڪهـ لیاقَتَشـ را نـבارב خرجـ نمیڪنمـــ...
●▬▬▬▬๑غــــرور๑▬▬▬▬▬●
مَنــــ مَغــ×ــرورمـــ... 
 چــونــ با ڪسے میمونمــ ڪهـ براشــ اُولویَـتــ باشمـ نَهـ یهـ گُزیـنهــ...●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●


اگهـ ×مَغـــرورَمــ× و ×بے اِحساســـ×... 
 نَشین بگو خوבشو خیــــلے ×بالا× میگیرهــ... 
 بگو ×جَنــبمو× בر اون حــــב نمیبینهـــ...
●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●پیشــ مَنــ مَغــــــرور نباشـــ...غُـــــرِورتو مے شڪونمــــ× 
 خوבتو نگیـــر...خورבتـــ مے ڪنمـــ× 
 خاصـــ بازیـــ בر نیار...خوבمـــ خاصــ ترینمـــ× 
 حِســـاבتــــ نڪنــــ...حِقــــارتــــ نَصیبتـــ میشهـــ× 
 پیشــ مَنـــ صا؋ــــ و ساבهـــ باشــــ... 
 منـــ مَــــرز בارمــــ و واسهـــ گذشتنــــ از مَـــــرزَمــــ  رَمـــــز בارمـــــ.... 
 حالیتهـــــ...؟؟؟
●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●بَچهــ ڪهــ بوבمـــ از بَـســـ مَغـــرور بوבمـــ... 
 هر وقتــ مامــــانمــ میر؋ـتــ جایے مَنو نمیبرב مِثلـــ بَچهــ ها گِریــهــ و اِلتِـــماســ نمیڪرבمـــ... 
 ولے وقتے میر؋ـتــ اینقــــב گِریهــ مے ڪرבمــ ڪهــ بیهوشـــ میشـבمـــ... 
 هَنوزمـــ هَمونمــــ... 
 براے בاشتنــ یا نـבاشتنـــ چیزے یا ڪسے اِلتِــــــ×ــــماس نمے ڪنمــــ...تاریخ : جمعه 19 مرداد 1397 | 09:02 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | نظرات

من میترسم

 اَگـــــہ مـے بینـــے هَنـــوز @تَنهــآمــــ@...!  
 بـہ خآطِــر #عِشــقِـــــ تـــ×ـــو# نیستـــــ...  
 مَــنـــــ ؋ـقَط ×میتَرسَمـــــ×...  
 ×میتَرسَمـــــ× هَمــہ مِثلِــــ $تـــ×ـــو$ بـآشَنـــــ... 

 


تاریخ : یکشنبه 7 آذر 1395 | 05:08 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

مامانم تولدت مبارڪ


مآمآن یَعنے ڪِسے ڪـہ هَمیشـہ ڪِنآرِتـہ وَ اَزَت حِمآیَت میڪُنـہ 
مآمآن یَعنے ڪِسے ڪـہ شَب تآ صُبح بآرهآ بیدآر بِشـہ وَ پَتو رو بِڪِشـہ روتـــ
مآمآن یَعنے ڪِسے ڪـہ بآ تو ڪودَڪ میشـہ 
مآمآن یَعنے ڪِسے ڪـہ بآ تو بیدآر میشـہ وَ بآ تو میخوآبـہ
مآمآن یَعنے ڪِسے ڪـہ اَز دیدَن تو بینَهآیَت لِذَت میبرهــــ 
مآمآن یَعنے ڪِسے ڪـہ خَستَس اَمآ بـہ تو لَبخَند میزَنـہ 
مآمآن یَعنے پَناـہ بُردَن بـهِش اَز نِگـآه غَریبـہ هآ 
مآمآن یَعنے تا صِدا ڪُنے ڪِنآرِت حآضِر بآشـہ  
مآمآن یَعنے هَم بآزیـتـــــــ 
مآمآن یَعنے ڪودَڪیـتــــــ 
مآمآن یَعنے نوجَوونیـتـــــــ 
مآمآن یَعنے جَوونیـتــــــــــ 
مآمآن یَعنے ڪِسے ڪـہ عآشِقِتـہ ، هَمینـــــ! 

  —(••÷[@ مــــآدَر @]÷••)—  

میخوآستَم بِهِت بِگَم ڪـہ چِقَدر عآشِقِتَمـــــ 
دُرُستـہ میگَن دُنیآ خِیلے بُزُرگـہ 
وَلے دُنیآے مَن یـہ جآ خُلاصـہ میشـہ  
اونَم تو قَلبِ تـــو ...
مِهرَبونیآت بے نَهآیَتـہ  
زیبآییآت وَصـ؋ــ نَشُدَنیـہ  
خوبیآت تَموم نَشُدَنیـہ  
آرهـــــــــــــ....  
تـو مـآمـآنـــ مَنــــــــے   
؋ــرِشتـــــہ مَنـــــــــے 
دُنیـــآــــــے مَنـــــــــے  
 زِنــدِگـــــے مَنـــــــــے  
نِمیدونَمــــ چِجورے اَز حِسَمـــ بَگَمـــــ.... 
؋ـقَط میتونَمــــ بِگَمـــــ.... 
بِهتَرینـــــــ ؋ـرِشتـہ روے زَمینــــ...
زیبــــآتَرینـــــ مَخلوقــــ خُــــدآ...
مِهرَبونـــــ تَرینــــــ مآمآنــــــ دُنیـــــآ...
  #تَوَلُدِتـــــــــ مُبآرَڪـــــــ...#   


تاریخ : جمعه 28 آبان 1395 | 05:10 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

رَـ؋ـیـقــــــ

 بــہ ڪِســے بِگـو ---> رَـ؋ـیـقــــــ <---  
 ڪـہ اَگـہ صَـــد نَـ؋ــر ! بَدِتــــ ! رو گُـ؋ـتَنــــ...  
 نَظَرِشــــ نِسبَتــــ بِهِتــــ ×عَوَضــــ× نَشــہ...


 


تاریخ : سه شنبه 25 آبان 1395 | 11:26 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

مُتِنَـ؋ـِرَم

     اَز تِڪـہ تِڪـہ چیزهآیـــے ڪـہ     
         مَرآ یـادِ ×تـــو× مے آندازَد         
    ------> مُتِنَـ؋ـِرَمـــ×ــــ <------   
    ×تـــو× ڪـہ دیگَر جآےِ خود دآرے    

تاریخ : جمعه 21 آبان 1395 | 08:03 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

رَـ؋ـیق نیمـہ رآـہ

     آدَمــ اَز اَوَلــ  # نآرَـ؋ـیقـــ×ــــ # بآشـــہ     
                 خِیلــــے بِهتَرهــــــ                   
    تآ (---> رَ؋ـیقـــــ نیمـہ رآـہ <---) بآشــہ    
تاریخ : پنجشنبه 20 آبان 1395 | 11:55 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

دِلَم گِرِـ؋ـتـہ

دِلَـــمــــــ میخواد 
 چَنـــد وَقتـــــ ×ڪِرڪِرهـــ قَلبَمــو× بِڪِشَمـــ پآییـنــــ 
 یـہ پآرچـہ سیاـہ بِزَنَمـــ وَ بِنِویسَمـــــ 
 ×ڪِســـے نَمُردهــــ× 
 ؋ـَقَـــــط
.
.
.
 ×دِلَــــمـــــ× گِرِـ؋ـتـہتاریخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 | 09:55 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

دوبآرہ تِڪرآر نَڪُن

" اِعتِمـــ×ــــآد" ڪَـردے...؟؟؟  
 ~خیــآنَتــــــ~ دیـــدے...؟؟؟  
 $دَرد$ دآشتــــــــــــــ...؟؟؟  
 @تَنهــــــــــآ@ شُـــدے...؟؟؟  
پَســــ اینــــ ×اِشتِبــــآهـــ× رو دوبــآرهـــ تِڪـرآر نَڪُنـــــ...  
 نَگــــو اینـــــ یڪـے بـــآ بَقیـــہ #؋ـَـرقـــــ# دآرهـــــ...
تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1395 | 03:46 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

اِ؋ــہ

# اَصّـ×ــابـــ #  --->  تیـلیـتـــــ... 
% اَخلآقــــ×ــــ %  --->  زیـــــر خَطِ ؋ـَقـــر 
@ مَغـــ×ـــز @  --->  اِرور دادهـــ...  
 $ سَگــ×ـــ دَرونــ×ـــ $  --->  ؋ـعّـــآلـــــ.... 
 حالآ اینــــآ جَهَنَمـــــ...   
 & بیخوابیـــ×ــــ & هَمـــ واسَمـــ×ــــون
---> اِ؋ـــــ×ــــــہ <--- میــآد
تاریخ : شنبه 15 آبان 1395 | 06:12 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | نظرات

پاییز را دوست دارم


 

×پآییـــز×
را دوستــــ دارَمـــــ...  
 بِخآطِــر ×غَریبــــ وَ بے صِـدا× آمَدَنَشـــــ... 
 بِخآطِــر ×رَنگــــ زَرد× زیبــــآ وَ دیوانـہ ڪُنَندہ اَشــــ... 
 بِخآطِــر ×خِشـــ خِشـــ× گوشــــ نَـوآز بَرگــــ هایَشــــــ... 
 بِخآطِــر صِداےِ ×نَمـــ نَمـــ× بآرآنـــ هاےِ عاشِقـــانـہ اَشـــ... 
 بِخآطِــر ×خیســــ شُدَنـــ× زیر بآرآنـــ هآےِ پآییـــزے... 
 بِخآطِــر بوےِ مَستـ ڪُنَنـدہ ×خآڪ بآرآنـ خـوردہ ڪوچـہ هآ×...
 بِخآطِـــر ×غُروبـــ هاےِ نارَنجے وَ دِلگیرَشـــ×... 
 بِخآطِــر ×شب هاے سرد و طولانے اشـــ×...  
 وَ بخآطِــر ×دِلتَنگے هاےِ پآییــزے اَمـــ×... 
 بِخآطِــر ×پیآدہ رَوے هاےَ شَبانـہ اَمـــ×... 
 بِخآطِــر ×بُغضـــ هاےِ سَنگینـــــ اِنتِظــار×... 
 بِخآطِــر ×اَشڪ هاےَ بے صِدآ×... 
 بِخآطِــر سآلهــــآ ×خآطِرآتـــــ پآییـــزے اَمـــ×... 
 بِخآطِــر ×مَعصومیَتــــ ڪودَڪے اَمـــ×... 
 بِخآطِــر ×نِشاطِ نوجَوانـے اَمـــ×... 
 بِخآطِــر ×تَنهایـــے جَوانے اَمـــ×... 
 بِخآطِــر اَوَلینــــ ×نَـ؋ـســــ هایَمــــ×.... 
 بِخآطِــر اَوَلینــــ ×گِریـہ هایَمـــ×... 
 بِخآطِــر اَوَلینــــ ×خَندہ هایَمـــ×... 
 بِخآطِــر دوبآرہ ×مُتِوَلِد شُدُنــــ×... 
 بِخآطِــر رِسیدَنـــ بـہ ×نُقطـہ شُروعِــــ سَـ؋ـر×... 
 بِخآطِــر یِڪـ سـآلـــ ×دورتَــر× شُدَنـــ اَز آغـاز راـہ... 
 بِخآطِــر یِڪـ سآلــ ×نَزدیڪتَـر× شُدَنــ بـہ ×پآیآنـــ رآـہ×... 
 بِخآطِــر ×غَریبآنـہ وَ بـے صِدآ× رَ؋ـتَنَشـــ...  
 آرے  ×پآییــز× را دوستــــ دارَمـــ...
بـہ خآطِــر خـودِ ×پآییـــز×... 
 مَنـــ عآشِقآنـہ ×پآییــز× را دوستـــ دارَمـــ…تاریخ : شنبه 15 آبان 1395 | 05:03 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

یاد تو

 ×بآرونــــ× ڪـہ مے بـآرهــــ... 
 یِڪے بایَــد بآشـہ ڪـہ بـہ تو @زَنگــــ@ بِزَنـہ وَ بِگـہ @چَترِتو@ بُردے؟؟
 یِڪے ڪـہ #نِگَرانِتــــ# بآشهـــــ... 
 حَتـے ~نِگَرانِــــ~ اینڪـہ زیر ×بآرونـــ× بـہ این لَطیـ؋ـے ~خیســ~ نَشے… 
 یڪے بآشـہ ڪـہ +دَستـــ+ بِڪِشـہ رو +سَرِتـــ+ وَ آبــها رو ڪِنار بِزَنہ…
 اَمآ چَنـد وَقتـہ ڪـہ ×بآرونـــ× دارهـــ مے بارهـــ...
وَ ڪِسے بـہ مَنــــ نَگُـ؋ـتـہ ^چَترِتو^ بُردے یــآ نَـہ؟؟
 وَ ڪِسے نَبودهـــ ڪـہ *دَستـــ* بِڪِشـہ رو *موهآمـــ* … 
 وَ حتے ڪسے ڪـہ :نِگَرانَمـــ: بَشـہ...
 اَصــلا میدونــے چیـــہ...؟؟؟ 
 هَمـہ ے اینــــا "بَهــانَـســـــ"...
ڪـہ وَقتـے ×بآرونـــ× مے بآرِهـــ یـہ بآرِ دیگـہ یـآدِ $تــو$ بیـُ؋ـتَمـــ…

 تاریخ : چهارشنبه 12 آبان 1395 | 09:34 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

ر؋ـیق بے معر؋ـت بـہ سَلامَتــــے هَمــہ :رُ؋ـقایــے: ڪـہ...
 سَختـــ مَشغــولـــ :شَطرَنجـــ: زِندِگـے اَند...
و نِمیدونَنـــ مـآ :مـآتـــ: رِ
؋ـاقَتِشونیمـــ... 


๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩  رَ؋ـیقِ بے مَعرِ؋ـت  ๑۩ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑


 بـہ لُطـ؋ــ "بے مَعـرِ؋ـتـے دوستـانـــ" ؋ـهمیـدَمــــ... 
 "مَعـرِ؋ـتــ" گَنجینـہ ایستــ ڪـہ اَگَر "اِنسـانــ" نَداشتـہ باشَـد... 
 اِنـگــار هـیچــــ نَـدارَد... 


๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩  رَ؋ـیقِ بے مَعرِ؋ـت  ๑۩ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑


 تو ~رِ؋ـاقَـتــــ~... 
 ~با وَ؋ـا~ بودَنــــ شَـــرطِ ~مَـردونِگیـہ~...
 وَگَرنہ با یـہ ~تیڪہ اُستُخونــ~ صَـد تا ~سَگــ~ رَ؋ـیقِتــ میشَنــ... ๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩  رَ؋ـیقِ بے مَعرِ؋ـت  ๑۩ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑


 هے #رَ؋ـیـــــقـــــــــ#... 
 بِهِـتــــ نِمیگَـمـــ #آدَم بـے مَعرِ؋ـتـے# هَستـے ... 
 چـونـــ #بـے مَعرِ؋ـتـایــے# مِثـــ تـو #آدَمـــ# نیستَـنــــ...๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩  رَ؋ـیقِ بے مَعرِ؋ـت  ๑۩ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑


 $بے مَعرِ؋ـــــتــــــــ$... 
 تو اونــ ڪِسـے بودے ڪـہ اومَدے زیـر $چَترَمـــ$... 
 نـــہ بَراےِ $هَـمــــراهـــــےِ$ مَـــنــــــ... 
 ؋ـقَـط بَراے اینڪـہ $خیـســـ$ نَشـے ... 
 بـارونــــ ڪــہ بَنــــد اومَــــد... 
 $رَ؋ــتــے$ ڪہ $رَ؋ــتـــے$ ... 

  تاریخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 | 08:23 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

همینم ڪـہ هستم

 "شــــآخــــ" نیستَــمـــــ چـــونـــــ "گـــآو" نیستَمــــ...  
 :خــآصــــ : نیستَمـــ چــونــ :عُقـدہ اے: نیستَـمــ...  
 یـــہ* آدمَـمــــ* ڪــہ *خیلیـــا* نیستَـنــــ...
مَــنــــ ~هَمینَـمـــ~ ڪــہ  ~هَستَـمـــ~!!!

تاریخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 | 04:09 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

من عمـہ شدمـــ { دلنوشتـہ هاے من }

  


 چِقَدر لِذَت بَخشـہ شِنیدَن بَعضے اَز ڪَلَمات اَز زَبونِ ڪِسے ڪِـہ دوسِش دارے ...   
 اَز زَبونِ ڪِسے ڪِـہ حاضِرے جونِتو بَراش بِدے ...  
 اَز زَبونِ یـہ ؋ـرِشتـہ ڪوچولوےِ پاڪ و زیبا...  
 اَز زَبون یـہ دُختَر بَچـہ ...  
 دُختَر بَچـہ اے ڪِـہ خونِت تو رَگاش موج میزَنـہ ...  
 دُختَرے ڪـہ داداشِت بِهِش میگـہ دُخمَلَم...  
 مُنتَظِرے تا هَر چـہ زودتَر بُزُرگ شـہ ...  
 مُنتَظِرے تا بُزُرگ شـہ وَ صِدات بِزَنـہ عَمـہ جون...  
 شِنیدَن ڪَلَمـہ عَمـہ جون اَز زَبونِ بَرادَر زادَت چِقَدر میتونـہ بَرات لِذَت بَخش باشـہ ...  
 آرہ ...  
 مَن عَمـہ شُدَم ...  
 عَمـہ یـہ دُختَر ڪوچولو ڪـہ نَـ؋ـسَم بـہ نَـ؋ـسِش بَندہ ...  
 زِندِگیم بـہ زِندِگیش گیرہ ...  
 دُنیام بـہ دُنیاش وَصلـہ ...  
 آرہ ...  
 مَن عَمـہ شُدم...  
 عَمـہ ڪِسے ڪـہ چِشماشو اَز مَن بـہ اِرث بُردہ ...  
 رَنگِ موهاشو اَز مَن بـہ اِرث بُردہ ...  
 شیطونیاشو اَز مَن بـہ اِرث بُردہ ...  
 صورتَمو میبَرَم جلو صورَتِش تا گَرماے نَـ؋ـسِشو حِس ڪُنَم...  
 تا وُجودِشو حِس ڪُنَم ...  
 بودَنِشو حِس ڪُنَم...  
 چِقَدر بَرام لِذَت بَخشـہ وَقتے میخَندہ ...  
 وَقتے چالِ گونَش مَعلوم میشـہ ...  
 وَقتے لَثـہ بے دَندونِش پیدا میشـہ ...  
 آرہ مَن عَمـہ شُدَم...  
 $ریحانـہ بِهِشتے$ مَن،شِشُمین ماہ بودَنِت مُبارَڪ ...

تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 09:23 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

تو خیلے با ڪلاسے

 تو خِیلـــے ~بآ ڪِلاســــے~...
 #میدونَـمـــ...# 
 اَمــا مَـــنـــــ ~عـآدَتَمــہ ~...  
 هَمــہ $ ڪِلاســـآرو $ میپیچـونَــــمــــــ...!!! 

 


تاریخ : دوشنبه 3 آبان 1395 | 05:08 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظــــــرات دوستــــــان~

حیفـــ...

خِیلـــے جاهـــآ بـہ دَردِ خِیلیـــآ خـوردَمــــ... 
 وَلـــے حِیـــــ؋ــــــ... 
خِیلـــےدَردآ رو اَز هَمـونـــ خِیلیـــآ خوردَمـــــ..
تاریخ : دوشنبه 3 آبان 1395 | 04:45 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظــــــرات دوستــــــان~

دنیــــآ

       ~      دُنیـــــــــــآ     ~            
 تَنهایـــــے زیـــادے دارهــــ  
 اَما تَنهایـــــے مَـــــنـــــ...
     ~       دُنیایــے      ~     
 دارهـــــ...
تاریخ : دوشنبه 3 آبان 1395 | 04:29 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

تلاش نڪن!!!

 #هیچوَقـــتـــــ#
 وآسـہ نِگَــہ داشتَنـــ ڪِسے ڪـہ ~تَـ؋ـاوُتِتــ~ رو با بَقیـہ نِمیـ؋َـهمـہ...  
 تَـلاشـــــــــ نَڪُــــنــــــــ!!!...تاریخ : دوشنبه 3 آبان 1395 | 04:15 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظــــــرات دوستــــــان~

من مهــره نیستــمـــ...

بـہ بَعضیـــآ بــآســــ گُـ؋ـتــــ...  
 $بِـبـیـــــــــــنــــ...$ 
 مَنــــ ~مُهـــرہ~ نیستَمـــــ ڪــہ هَـر چـے گُـ؋ـتَنـــ بِگَـمــ چَشمـــ...  
 مَنــــ ~تآسَـمـــــ~ ڪـہ هَـر چـے گُـ؋ـتَمــــ بِگَـنــــ چَشمــــ...  
 آرہ...اینجوریـــــــآســــــــ...
تاریخ : دوشنبه 3 آبان 1395 | 03:36 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

زادہ آذر ماہ

 مَــنــــ زادهـــ ماهِـــ آذَرَمــــ...  
 اَگَـــر مَــرا میخواهـــے بایَـــد با "غُــرورَمـــــ" بِخواهـــے...  
 اَگَـــر مَــرا میخواهــے بایَـــد با "پیـچیـدِگــے اَم" بِخواهـے...  
 اَگَـــر مَــرا میخواهــے بایَــد با "صِراحتَـمـــ" بِخواهـــے ...  
 مَــنـــ با ~بَـقیــــہ~ مُتِـ؋ـاوِتَـــمــــ...  
 اَگَـــر میخواهـــے مِثـلِـــ ~سایِریـنـــ~ باشَـمـــ...  
 بـرو دُنبـالِــــ هَمـانــــ ~بَـقیــــہ~ ...  
 آنڪــــہ دَرونِــــ مَــــنــــ ~خُـ؋ـتــــہ~ استــــ...  
 #اَسبــے سَرڪِـشــــ با ڪَمـانِـــــ آتَشیـنــــ# استـــ...

تاریخ : یکشنبه 2 آبان 1395 | 04:48 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

من تعطیلمــ...

 گِــــلــــ گِرِ؋ـتِـہ اَمـــ تا اِطِـــلاعــــ ثانَـــوے دَرِ ~قَلبَــمــــ~ را...!!!
 لُطـ؋ــــاً ڪِســـے نَگویَـــد "دوستَمــــ داشتــــہ" بآشــــ...
 اینــــــــ یِـڪــــــــ قَـلَــمـــــــــ را نَـداریـمـــــــــ...  
 تَــمـــآمــــــ شُـــد!!!مَــنــــــ تَعطیلَــــمــــــــ!!!تاریخ : یکشنبه 2 آبان 1395 | 04:22 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظــــــرات دوستــــــان~

روز انتقـــامــــ...

دَر مَـــنــ #گُرگـــے# هَستـــ خَستـہ اَز نَبَردهـــاے پے دَر پے بَراے زِندِگــے... 
 دَر گوشــــہ غآرے نِشَستـــــہ وَ ~زَخمــــ هایَشــــ~ را میلیسَــــد... 
 واے اَز  $روز اِنتِقامــــــ$ ... هَمــــہ را غآر نِشینــــــ خواهَــمــــ ڪَـــرد...تاریخ : یکشنبه 2 آبان 1395 | 03:46 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

روزها میگذرنــد...

 روزها میگُذرَنــد!!! 
 وَ مَــن هَـر روز... 
 دُنیــا را بیشتَـر میشناسَـم... 
 عاقـِل تَر میشَوَم وَ مُحتـاط تَر... 
 دیگر ڪَمتَـر رویـا میبا؋ـم... 
 دیرتَـر آدَم ها را باوَر میڪُنَم... 
 ڪَمتَـر اَز زِشتــے ها تَعَجُـب میڪُنَم... 
 بیشتَر اِحسـاسـاتَـم را نادیدِہ میگیرَم... 
 روزها میگذَرَنـد... 
 وَ مَـن هَر روز... 
 بیشتَـر اَز دُنیـاےِ سادِگیَـم ؋ـاصِــلـہ میگیـرَم...

تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1395 | 03:20 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظــــــرات دوستــــــان~

هندز؋ــــرےقَوے تَرین سِلاح دِ؋ـاعے در بَرابَر مُحیط چیـہ ؟!؟!؟!؟!؟!؟ 

#هندز؋ـــرے# 

★·.·´¯`·.·★  هندز؋ــرے  ★·.·´¯`·.·★

اَز بِین تَمومِ گِـرہ هایے ڪِـہ تو زِندِگیم داشتَمــ...  
 ؋ـقـط تونِستم گِـرہ هندز؋ــریمو باز ڪُنمــ...  

★·.·´¯`·.·★  هندز؋ــرے  ★·.·´¯`·.·★

بَعضیــا مِثــہ $هندز؋ــرے$ میموننــ... 
 هـارت و پورتِشـون ؋ـقـط برا ماســ...
وَگرنَـہ واسـہ بَقیـہ صِـداے ~پَشــہ~ هَم نمیدَنــ...

★·.·´¯`·.·★  هندز؋ــرے  ★·.·´¯`·.·★

#هندز؋ــرے# هَمون پِستونَڪــہ !.!.!
 واسـہ نَسـلِ ما ڪـہ ؋ـقط جاش عَوَض شُدہــ ... 
 باید حَتما بِزارے تو گوشـات تا آروم بِگیرے ...


تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1395 | 02:14 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ~نظـــــــرات دوســـــتان~

ســـرد ســـرد

 هــوا ســــرد شد ...  
 منمــ ســــرد ڪرد نســبتــ بـــہ خیــلے چیزا...خیـــلے آدمــا...  
 ولـــے فهمیدمـــ...  
 بایـــد مثــــلــ بــــرفــــ رفتـــار ڪــرد ...  
 ســـــرد ســـــرد ...
تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1395 | 02:55 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

مــــن 2AFMنیستمـــ

 ببین مــــن 2AFM نیستم!!!  
 اگـــہ اون میــگـہ:  
 اگـــہ دیـــگـہ ندارے روم هیچ میـــــــلے...  
 اگـــہ منـــو نمیخواے ندارہ هیـچ عیــــبے...  
 ولے مــــــن میگم:  
 اگــــہ دیـــگـہ ندارے روم هیچ میــــــلے...  
 اگــــہ منـــو نمیخواے بدرڪ هـــــــرے...

تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1395 | 01:27 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

سرزمین واژـہ هاے وارونــــہ

ایـــــــنجا سرزمین واژـہ هاے وارونـــــہ است...  
 جایے ڪـہ (گنـــج) (جنـــگ)میشود...  
 (درمـــان) (نامـــرد) و   
 (قهـقهــہ) (هـق هـق)...  
 ولے (دزد) همان (دزد) است...!  
 و (گـــرگ) همان (گـــرگ) است...! 

آرے ...سرزمین واژـہ هاے وارونـــــہ...  
 سرزمینے ڪـہ (مـــن) (نـــم) زدہ است...  
 و (یـــار) (راے) عوض ڪردہ...  
 (راه) گـــویے (هـــار) شدہ...  
 و (روز) بـہ (زور) مے گذرد...  
 و چـہ (ســــرد) است (درس) زنــــــدگے...  
 ایــــنجاست ڪـہ (مــــرگ) برایم (گــــــرم) میشود...  
 چرا ڪـہ (درد) همان(درد) است...
تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 02:44 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

دلمــــــ...

 لامصــــــــبـــ این همـہ ×اســــتخونـــ× تو بـدنمـــــ....  
 چـــــرا زدے
×دلــــــمو× شڪونـدے ...

تاریخ : جمعه 21 خرداد 1395 | 08:08 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

وقتے ڪسے تو زنـدگیت نباشه...

 وقتے ڪسے تو ×زنـבگیتـــ× نباشـہ... 
 בیگـہ پنجشنبـہ و جمــعـہ فقط בو تا روز 
×مضـــخرفـــ× میشنــ براتــ ڪـہ ترجـــیحــ میـבے فقط بخـــوابے... 
 בوســ בارے
×شبــ ها× زوבتر ×صبحــ×  شـہ... 
 اینڪـہ
×گوشــــیتــ×  رو جا گذاشتے یا اینڪـہ باطــــرے نـבارہ براتـ مهمــ نیستـــ... 
 یـہ شارژ בو تومـــنے براے یڪ ماهتــ ڪافیـہ... 
×موزیــــــڪ ها× فقط بیشتر ×בاغونـتـــ× میڪننـــــ... 
 בیگـہ
×حوصـــلـہ× حرفـــ زבنــ با ڪسے رو نـבارے... 
 
×تنــــــــــــهایے× سختـــ تر از چیزیـہ ڪـہ فڪـــر میڪنے...! 
 مخــــــصوصا وقتے احــــــساســـ میڪنے تنـــــها ڪسے ڪـہ میتونستے باهاش باشے... 
 اونیـہ ڪـہ نمیخواב با
×تـــــ