تبلیغات
 ~$/ دختـــــــرونـہ هاے خـــــــاص \$~ - سیــــگار

سیــــگار

س:سڪوتے سرشار از نگفتـہ ها... 
 ی:یڪـہ و تنها... 
 گ:گذشتـہ اے ڪـہ گذشت ولے من نتوانستم از آن بگذرم... 
 ا:آرامشے ڪـہ آرام آرام جانم را میگیرد... 
 این پنج واژہ تمام من است ڪـہ ذرہ ذرہ دود میشود...سیگار!!

¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤
مانند سیـــــگار...
ماندہ ام بین دو انگشت روزگــار...!! 
نـہ مرا میــڪشد...نـہ خامــوشم میڪند...× 
فراموش ڪردہ ڪـہ درحال ســوزش و ســازشم...× 
 ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


سیــــاهـــ بودنـــ لبـــانمـــ از سیــــــگار نیستــــ... 
لبـــانم مشـــڪے پوشــ حرفــ هایے هستند ڪـہ ناگفتـہ ماندهــ اند...¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


×مــــنـــ× بیــــهودهـــ ×سوختمــــ×...درستـــ مثلــ یڪ ×سیـــــگار×... 
وســــط ×لبانـــ× ڪسے ڪـہ ×سیــــگارے× نیستــــ... 

  
   
¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


وقتے از سیـــــگارتــ ڪـــامـــ بگیرے... 
اگـہ صداے سوخــــتنـــ توتونـــ رو بشنوے... 
اونوقتـہ ڪـہ صداے تنـــــهایے رو شنیدے... ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار<<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


میگنـــ سیــــــگار بـہ آدمـــ آرامشـــ میدہ...× 
لامــــصب در حـــد یـہ نـــخـــ سیــــگار همــ نبودے... ××¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار<<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


بعد ×مرگـــــمــــ×... 
روے ×سنــــگــ قبــــرمـــ× ننویسید ×جوانـــ ناڪامــــ×... 
مـــــنـــ از ×سیـــــگار× خیـــــلے ×ڪــــامــــ× گرفتمــــ... 
بد نامـــشــــ نڪنید...¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


میـــــڪشمـــ ~ میــــڪشیـــ ~ میــــڪشد... 
هر سـہ میـــــڪشیمــــ... 
او نـــاز تـــو را...تو دســــتـــ از مـــــنـــ و مـــــنـــــ... 
اهــــــــــــــــــــ...آقا ڪـــاتـــــ... 
باز ×فنــــــدڪمو× جا گذاشتمــــ....

تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1395 | 06:52 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

  • paper | زرین باکس | ماه دامین