تبلیغات
 ~$/ دختـــــــرونـہ هاے خـــــــاص \$~ - اشـــڪ

اشـــڪ

       ×اشـــڪ×       
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 یعــنے ڪــاش هیــچوقت عاشــــــقت نمیشدم... 

 


      

 
シンプル のデコメ絵文字シンプル のデコメ絵文字シンプル のデコメ絵文字シンプル のデコメ絵文字


       ×اشــــڪ×       
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 یعــنے با سڪــوت شـــب یڪے شدن...
تاریخ : پنجشنبه 13 خرداد 1395 | 03:26 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

  • paper | زرین باکس | ماه دامین