تبلیغات
 ~$/ دختـــــــرونـہ هاے خـــــــاص \$~ - سرسخت ترین آدمای دنیا

سرسخت ترین آدمای دنیا

یـہ سرے دخترا هستن ؋ـقط تیپ مشڪے میزنن... 
 عطر خاص میزنن... 
 بیشتر وقت ها... 
 بے هد؋ـ... 
 ساعت ها تو پیادہ رو قدم میزنن... 
 بے توجـہ بـہ حر؋ــ ها و نگاـہ هاے مردم ... 
 بے توجـہ بـہ اطرا؋ــ رو نیمڪت پارڪ هد؋ـون بـہ گوش موزیڪ گوش میدن... 
 آروم و شمردہ حر؋ــ میزنن... 
 تو جمع یـہ گوشـہ میشنن و ؋ـقط و ؋ـقط گوش میدن...
این دخترا از اول اینطور نبودن... 
 اینا یـہ زمانے خیلے شیطون بودن...عاشق هیجان و بیرون بودن... 
 اینا گل مجلس و جشنا بودن... 
 تا اینڪـہ یڪے اومد تو زندگیشون...!!! 
 این دخترا خیلے خاصن... 
 دیگـہ هیچیو نمیخوان بشنون... 
 دیگـہ ناے حر؋ــ زدن ندارن... 
 سعے نڪن بـہ دنیاشون وارد بشے چون اینا هیچڪسو بـہ دنیاشون راـہ نمیدن... 
 این دخترا سرسخت ترین آدماے دنیان...!!!تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395 | 01:29 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

  • paper | زرین باکس | ماه دامین