تبلیغات
 ~$/ دختـــــــرونـہ هاے خـــــــاص \$~ - سرزمین واژـہ هاے وارونــــہ

سرزمین واژـہ هاے وارونــــہ

ایـــــــنجا سرزمین واژـہ هاے وارونـــــہ است...  
 جایے ڪـہ (گنـــج) (جنـــگ)میشود...  
 (درمـــان) (نامـــرد) و   
 (قهـقهــہ) (هـق هـق)...  
 ولے (دزد) همان (دزد) است...!  
 و (گـــرگ) همان (گـــرگ) است...! 

آرے ...سرزمین واژـہ هاے وارونـــــہ...  
 سرزمینے ڪـہ (مـــن) (نـــم) زدہ است...  
 و (یـــار) (راے) عوض ڪردہ...  
 (راه) گـــویے (هـــار) شدہ...  
 و (روز) بـہ (زور) مے گذرد...  
 و چـہ (ســــرد) است (درس) زنــــــدگے...  
 ایــــنجاست ڪـہ (مــــرگ) برایم (گــــــرم) میشود...  
 چرا ڪـہ (درد) همان(درد) است...
تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 01:44 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

  • paper | زرین باکس | ماه دامین