تبلیغات
 ~$/ دختـــــــرونـہ هاے خـــــــاص \$~ - اِ؋ــہ

اِ؋ــہ

# اَصّـ×ــابـــ #  --->  تیـلیـتـــــ... 
% اَخلآقــــ×ــــ %  --->  زیـــــر خَطِ ؋ـَقـــر 
@ مَغـــ×ـــز @  --->  اِرور دادهـــ...  
 $ سَگــ×ـــ دَرونــ×ـــ $  --->  ؋ـعّـــآلـــــ.... 
 حالآ اینــــآ جَهَنَمـــــ...   
 & بیخوابیـــ×ــــ & هَمـــ واسَمـــ×ــــون
---> اِ؋ـــــ×ــــــہ <--- میــآد
تاریخ : شنبه 15 آبان 1395 | 06:12 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | نظرات

  • paper | زرین باکس | ماه دامین