تبلیغات
 ~$/ دختـــــــرونـہ هاے خـــــــاص \$~ - مطالب خرداد 1395

سرزمین واژـہ هاے وارونــــہ

ایـــــــنجا سرزمین واژـہ هاے وارونـــــہ است...  
 جایے ڪـہ (گنـــج) (جنـــگ)میشود...  
 (درمـــان) (نامـــرد) و   
 (قهـقهــہ) (هـق هـق)...  
 ولے (دزد) همان (دزد) است...!  
 و (گـــرگ) همان (گـــرگ) است...! 

آرے ...سرزمین واژـہ هاے وارونـــــہ...  
 سرزمینے ڪـہ (مـــن) (نـــم) زدہ است...  
 و (یـــار) (راے) عوض ڪردہ...  
 (راه) گـــویے (هـــار) شدہ...  
 و (روز) بـہ (زور) مے گذرد...  
 و چـہ (ســــرد) است (درس) زنــــــدگے...  
 ایــــنجاست ڪـہ (مــــرگ) برایم (گــــــرم) میشود...  
 چرا ڪـہ (درد) همان(درد) است...
تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 02:44 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

دلمــــــ...

 لامصــــــــبـــ این همـہ ×اســــتخونـــ× تو بـدنمـــــ....  
 چـــــرا زدے
×دلــــــمو× شڪونـدے ...

تاریخ : جمعه 21 خرداد 1395 | 08:08 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

وقتے ڪسے تو زنـدگیت نباشه...

 وقتے ڪسے تو ×زنـבگیتـــ× نباشـہ... 
 בیگـہ پنجشنبـہ و جمــعـہ فقط בو تا روز 
×مضـــخرفـــ× میشنــ براتــ ڪـہ ترجـــیحــ میـבے فقط بخـــوابے... 
 בوســ בارے
×شبــ ها× زوבتر ×صبحــ×  شـہ... 
 اینڪـہ
×گوشــــیتــ×  رو جا گذاشتے یا اینڪـہ باطــــرے نـבارہ براتـ مهمــ نیستـــ... 
 یـہ شارژ בو تومـــنے براے یڪ ماهتــ ڪافیـہ... 
×موزیــــــڪ ها× فقط بیشتر ×בاغونـتـــ× میڪننـــــ... 
 בیگـہ
×حوصـــلـہ× حرفـــ زבنــ با ڪسے رو نـבارے... 
 
×تنــــــــــــهایے× سختـــ تر از چیزیـہ ڪـہ فڪـــر میڪنے...! 
 مخــــــصوصا وقتے احــــــساســـ میڪنے تنـــــها ڪسے ڪـہ میتونستے باهاش باشے... 
 اونیـہ ڪـہ نمیخواב با
×تــــــو× باشـہ...
تاریخ : جمعه 21 خرداد 1395 | 07:42 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

تنــــــــــــهایے یعنے

 تنــــــــــــهایے یعنی: 
 هنـــــــزفریـــــت ازت جـבا نشـہ...
 با آهنــــگات زنـבگے ڪنے...
 همیــــــشـہ on باشے...
 یعنے همیــــــشـہ پایـہ باشے واسـہ بیرون رفتنــ...
 یعنے منتظر تماس هیــــچ فرב خاصـــے نباشے...
 یعنے یـہ بعضـ همیشگے...
 یعنے با بعضے خاطـــــرہ ها لبـــخنـב بزنے و با بعضے زار...!
 یعنے یهــــو بـہ یـہ جا خیـــرہ بشے و برے تو فڪـــر...
 تنــــــــــــهایے یعنے با همـہ اینا حاظر نشے בیگـہ هیـــــچوقت...حتے واسـہ یـہ لحظـہ این تنـــــــهایے رو با ڪسے قســــمت ڪنے...


تاریخ : جمعه 21 خرداد 1395 | 05:58 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

عاشـــقانـہ هاے دو نفـــرہ

بـہ سلامتـــــے اونــ בختــــرے ڪـہ بـہ عشقش گفتــــ: 
 اگـہ یـہ روزے ڪنـــار پســرے غیـر از تــو بخوابم... 
 روزیـہ ڪـہ בارمــ واسـہ پسرمونــ لالایـــــــے میخونم...!!! 
 
,-*'^'~*-.,_,.-*~LOVE~*-.,_,.-*~'^'*-,

 و بـہ سلامتـــــے اونــ پســـــرے ڪـہ بـہ عشقش گفتــــ: 
 اگـہ یـہ روزے جلو בختـــــرے غیر از تــو زانــــو بزنمــ... 
 روزیـہ ڪـہ בارمــ ڪفــــش בختـــرمونـ رو پاش میڪنمـــ...!!!

تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1395 | 12:51 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

ابراز عشق

یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید: آیا میتوانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟
برخی دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را معنا میکنند.برخی دادن گل و هدیه و حرف های دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند.شماری دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمل رنج ها و لذت بردن از خوشبختی راه ابراز عشق است.
در آن بین پسری برخاست و پیش از اینکه شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند داستان کوتاهی تعریف کرد:
یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند.
آنها وقتی به بالای تپه رسیدند در جا میخکوب شدند.یک ببر بزرگ جلوی زن وشوهر ایستاده و به آنها خیره شده بود.مرد تفنگ شکاری به همراه نداشت و هیچ راهی برای فرار نبود.
رنگ صورت مرد و زن پریده بود و در مقابل ببر جرات کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنها حرکت کرد.همان لحظه مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد صدای ضجه های مرد جوان به گوش زن رسید.ببر رفت و زن زنده ماند.
داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد.پسر پرسید: آیا میدانید آن مرد در لحظه های آخر زندگی اش چه فریاد میزد؟
بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که هسرش را تنها گذاشته است!!
پسر جواب داد: نه. آخرین حرف مرد این بود که (عزیزم تو بهترین مونسم بودی.از پسرمان خوب مراقبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود...)
قطره های اشک صورت او را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست شناسان میدانند ببر فقط به کسی حمله میکند که حرکتی انجام دهد یا فرارکند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد.
این صادقانه ترین و بی ریا ترین راه ابراز عشق پدرم به مادرم و من بود...
تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 05:32 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

خدا
~خـבایــــــــا ~
 اینڪه میگے از رگــ گرבن نزבیڪ ترے...
 בر سطح شعور و בرڪ من نیستــ...×
 بغلم ڪنــ...

`•.¸¸.•´´¯`••._.• خــدا •._.••`¯´´•.¸¸.•`

خـــــــــــــבا 
               בوستت בارمـــــــــــ 
                                        بے منــــــــــــــــــــت...

`•.¸¸.•´´¯`••._.• خــدا •._.••`¯´´•.¸¸.•`

هوا چقـבر خــــــوب و בو نفرست...!!! 
 منــــ هستم و خــــــــבا...

`•.¸¸.•´´¯`••._.• خــدا •._.••`¯´´•.¸¸.•`

اگــــهـ وجوב  ~خــــــــבا~  باورت بشهـــ... 
 اون موقع  ~خـــــבا~
 یه نقطه مینـבازه زیر باورت و میشه یاورت...

`•.¸¸.•´´¯`••._.• خــدا •._.••`¯´´•.¸¸.•`

به خـــــבا گفتم: بیا בنیــــــا رو تقسیم ڪنیم...!!! 
 آسمون واسه من...ابراش مال تو... 
 בریا واسه من...موج هاش مال تو... 
 ماه واسه من...خورشیـב مال تو... 
 خــــــבا خنـבیـב و گفت: تو بنـבگے ڪن...همه בنیا مال تو...
من هم مال تو...!!!

`•.¸¸.•´´¯`••._.• خــدا •._.••`¯´´•.¸¸.•`

همیشـہ فڪر میڪرבم چون ×گرفتارم× بـہ ×خـבا× نمیرسم... 
 ولے حالا فهمیـבم... 
 چون بـہ ×خـבا× نمیرسم ×گرفتارم×... 


 تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 12:47 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

سرسخت ترین آدمای دنیا

یـہ سرے دخترا هستن ؋ـقط تیپ مشڪے میزنن... 
 عطر خاص میزنن... 
 بیشتر وقت ها... 
 بے هد؋ـ... 
 ساعت ها تو پیادہ رو قدم میزنن... 
 بے توجـہ بـہ حر؋ــ ها و نگاـہ هاے مردم ... 
 بے توجـہ بـہ اطرا؋ــ رو نیمڪت پارڪ هد؋ـون بـہ گوش موزیڪ گوش میدن... 
 آروم و شمردہ حر؋ــ میزنن... 
 تو جمع یـہ گوشـہ میشنن و ؋ـقط و ؋ـقط گوش میدن...
این دخترا از اول اینطور نبودن... 
 اینا یـہ زمانے خیلے شیطون بودن...عاشق هیجان و بیرون بودن... 
 اینا گل مجلس و جشنا بودن... 
 تا اینڪـہ یڪے اومد تو زندگیشون...!!! 
 این دخترا خیلے خاصن... 
 دیگـہ هیچیو نمیخوان بشنون... 
 دیگـہ ناے حر؋ــ زدن ندارن... 
 سعے نڪن بـہ دنیاشون وارد بشے چون اینا هیچڪسو بـہ دنیاشون راـہ نمیدن... 
 این دخترا سرسخت ترین آدماے دنیان...!!!تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395 | 02:29 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

حس عجــیب


حس عجیبیه...
وقتی میفهمی ×عاشق× شدی.همه چیز عوض شده...حتی خودت...
وقتی میفهمی بهش ×دلبسته× شدی و نمی خوای از این ×دلبستگی× دل بکنی...
حس عجیبیه...
وقتی دلت میخواد از کوچکترین کارهاش باخبر بشی....
حس عجیبیه...
وقتی کسی غیر طبیعی بهش نگاه میکنه.×غیرتی× میشی و ×آتیش× میگیری...
روزی که میبینیش دلت میخواد زمان همونجا متوقف بشه...
وقتی مجبوری ازش ×خداحافظی× کنی خیلی زود دلت براش تنگ میشه...
خیلیه عجیبه...
وقتی حاظر نیستی این ×حس× رو با کل دنیا عوض کنی...!!!

تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395 | 01:25 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

اشـــڪ

       ×اشـــڪ×       
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 یعــنے ڪــاش هیــچوقت عاشــــــقت نمیشدم... 

 


      

 
シンプル のデコメ絵文字シンプル のデコメ絵文字シンプル のデコメ絵文字シンプル のデコメ絵文字


       ×اشــــڪ×       
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 یعــنے با سڪــوت شـــب یڪے شدن...
تاریخ : پنجشنبه 13 خرداد 1395 | 04:26 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

قـــرار

  نشستـہ بودم رو نیمڪت پارڪ، ڪلاغها را میشمردم تا بیاید. سنگ مے انداختم بهشان. مے پریدند، دورتر مینشستند. ڪمے بعد دوبارہ برمیگشتند، جلویم رژـہ میر؋ـتند. ساعت از وقت قرار گذشت. نیامد. نگران، ڪلاـ؋ـه، عصبے شدم. شاخـہ گلے ڪـہ دستم بود سر خم ڪردہ داشت پژمرد میشد. 
 طاقتم طاق شد. از جایم بلند شدم ناراحتیم را خالے ڪردم سر ڪلاغها. 
 گل را هم انداختم زمین، پاسارش ڪردم.نابودش ڪردم. گلبرگهاش ڪنده، پخش، لهیدہ شد. بعد، یقـہ پالتویم را دادم بالا، دستهایم را ڪردم در جیبهاش، راهم را ڪشیدم ر؋ـتم. نرسیدہ بـہ در خروجے پارڪ، صداش از پشت سر آمد. 
 صداے تند قدمهاش و صداے نـ؋ـس نـ؋ـسهاش... 
 برنگشتم بـہ سمتش. حتے براے دعوا، مراـ؋ـعه، قهر. از در خارج شدم. خیابان را بـہ دو گذشتم. هنوز داشت پشتم مے آمد. صدا پاشنـہ چڪمهایش را مے شنیدم. مے دوید صدایم میڪرد. 
 آنطر؋ خیابان، ایستادم جلوے ماشین. هنوز پشتم بـہ او بود. ڪلید انداختم در را باز ڪنم، بنشینم، بروم. براے همیشه. باز ڪردہ نڪرده، صداے بوق – ترمزے شدید و ؋ـریاد – نالهاے ڪوتاـہ ریخت در گوشهایم – در جانم. 
 تندے برگشتم. دیدمش. پخش خیابان شدہ بود. اـ؋ـتادہ بود جلو ماشینے ڪـہ بـہ او زدہ بود و رانندہ اش هم داشت توے سر خودش میزد. سرش خوردہ بود روے آسـ؋ـالت و خون، راـہ ڪشیدہ بود میر؋ـت سمت جوے ڪنار خیابان. 
 ترسخوردہ – هول دویدم طر؋ـش. بالا سرش ایستادم. 
 مبهوت... 
 گیج... 
 منگ... 
 هاج و واج نگایش ڪردم. 
 در دست چپش بستـہ ڪوچڪے بود. ڪادو پیچ. محڪم چسبیدہ بودش. نگاهم ر؋ـت ماند روے آستین مانتویش ڪـہ بالا شده، ساعتش پیدا بود. چهار و پنج دقیقه. نگاهم برگشت سمت ساعت خودم... 
 چهار و چهل و پنج دقیقه! 
 گیج – نابود. نگاـہ ساعت رانندہ ڪردم. ساعت چهار و پنج دقیقـہ بود...!!!تاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1395 | 05:58 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

آقـــا مـــا...

 • آقا ما خوب___شما بد
 • ما کته___شما بیف استرگانوف
 • ما جرز لای دیوار ___شما پتروس فداکار
 • ما فلافل___شما هات برگر رویال با پنیر وقارچ
 • ما سیب زمینی زیر خاکی___ شما سن سیشن مزمز
 • ما سوختگی شماره 3 ___ شما برنزه شکلاتی
 • ما دمپایی ___شما کفش هوشمند آدیداس
 • ما بوی گند جوراب___ شما اودکلن212
 • ما مینیمم نسبی ___ شما ماکسیمم مطلق
 • ما پر از توهم و دروغ___شما سرشار از استعداد و نبوغ
 • ما ته تلخ خیار___شما ماسک آناناس با آووکادو با رایحه هلو
 • ما کتک خور فیلم فارسی های قدیم ___ شما نقش اول تایتانیک
 • ما شرک___شما سفید برفی با هفت کوتوله
 • ما جوجه اردک زشت ___ شما باربی
 • ما کویر لوت___شما جنگل بلوط
 • ما تلخینه ____ شما شیرینه
 • ما تبهکار ___ شما طلبکار
 • ما تف ____ شما آبشار نیاگارا
 • ما قابلمه زنگی ___ شما بلور پیرکس
 • ما یه نقطه تو فضا___شما مبدا مختصات
 • ما شورش قبیله ای___شما گفتگوی تمدن ها
 • ما مارمولک صغیر ____ شما تمساح کبیر
 • ما مخمون تاب داره___شما حیاطتون
 • ما هزار تومنی ___شما صد دلاری
 • ما...


آخرش ولمون میکنی یا نه...؟؟؟!!!

تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1395 | 01:16 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

واحـــد سنــجش دلـــتنگے

واحد سنــجش دلــتنگے چے میتونـہ باشه...؟؟!! 
 نگــاہ بـہ موبــایل بر ثانیــه...؟؟!! 
 یا نگــاہ بـہ عڪــس پر ازخاطــره...؟؟!!

تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1395 | 08:49 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

منتظـــر
 خــــدا رو چـہ دیدی...؟؟؟ 
 شاید دوام اوردم...هر تمام شدنے ڪـہ مـــرگ نیست... 
 گاهے وقتا میشـہ ڪنار یـہ پنـــجره،سیـــگار بـہ دست و منـــتظر پوسید...

 بـہ در خیـــرہ شدہ ام... 
        یا تـــو مے آیے      
        یا مــن میروم         


 داغـــونے من از آنجایے شروع شد ڪـہ فهمیدم... 
        از میان این همـہ "بــــود
 من در آرزوے ڪسے ام ڪـہ "نبود"
تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1395 | 08:07 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

سیــــگار

س:سڪوتے سرشار از نگفتـہ ها... 
 ی:یڪـہ و تنها... 
 گ:گذشتـہ اے ڪـہ گذشت ولے من نتوانستم از آن بگذرم... 
 ا:آرامشے ڪـہ آرام آرام جانم را میگیرد... 
 این پنج واژہ تمام من است ڪـہ ذرہ ذرہ دود میشود...سیگار!!

¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤
مانند سیـــــگار...
ماندہ ام بین دو انگشت روزگــار...!! 
نـہ مرا میــڪشد...نـہ خامــوشم میڪند...× 
فراموش ڪردہ ڪـہ درحال ســوزش و ســازشم...× 
 ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


سیــــاهـــ بودنـــ لبـــانمـــ از سیــــــگار نیستــــ... 
لبـــانم مشـــڪے پوشــ حرفــ هایے هستند ڪـہ ناگفتـہ ماندهــ اند...¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


×مــــنـــ× بیــــهودهـــ ×سوختمــــ×...درستـــ مثلــ یڪ ×سیـــــگار×... 
وســــط ×لبانـــ× ڪسے ڪـہ ×سیــــگارے× نیستــــ... 

  
   
¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


وقتے از سیـــــگارتــ ڪـــامـــ بگیرے... 
اگـہ صداے سوخــــتنـــ توتونـــ رو بشنوے... 
اونوقتـہ ڪـہ صداے تنـــــهایے رو شنیدے... ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار<<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


میگنـــ سیــــــگار بـہ آدمـــ آرامشـــ میدہ...× 
لامــــصب در حـــد یـہ نـــخـــ سیــــگار همــ نبودے... ××¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار<<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


بعد ×مرگـــــمــــ×... 
روے ×سنــــگــ قبــــرمـــ× ننویسید ×جوانـــ ناڪامــــ×... 
مـــــنـــ از ×سیـــــگار× خیـــــلے ×ڪــــامــــ× گرفتمــــ... 
بد نامـــشــــ نڪنید...¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> سیـــــگار <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤


میـــــڪشمـــ ~ میــــڪشیـــ ~ میــــڪشد... 
هر سـہ میـــــڪشیمــــ... 
او نـــاز تـــو را...تو دســــتـــ از مـــــنـــ و مـــــنـــــ... 
اهــــــــــــــــــــ...آقا ڪـــاتـــــ... 
باز ×فنــــــدڪمو× جا گذاشتمــــ....

تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1395 | 07:52 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

خوش اومدید

سلام دوستان.به وبلاگم خوش اومدید

خب اینجا مطالب و عکس های عاشقانه و غمگین و فاز سنگین و
دخترونه و کلا همه چی گذاشته میشه...


امیدوارم خوشتون بیاد


راستی خوشحال میشم نظر بزارید


با تبادل لینک هم موافقم


کپی با ذکر منبع مجازه


خوش باشید...


تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 06:20 قبل از ظهر | نویسنده : SAHAR | ×نظـــــــرات دوســــتان×

 • paper | زرین باکس | ماه دامین